GEBRUIKSRECHT

Hallo, u bent hiernaartoe verwezen omdat we uw foto erg leuk vinden en wij,

Vida Xl B.V., Vida XL Europe B.V., Vida XL International B.V., TM Handelsgesellschaft GmbH, HB Commerce PTY Ltd., vidaXL LLC gevestigd te Mary Kingsleystraat 1, 5928 SK Venlo, Nederland

(samen, "vidaXL") hebben u toestemming gevraagd voor het gebruiken van uw afbeelding of uw bewegende afbeelding ("Werk") op (onder andere) onze websites en onze sociale netwerkaccounts, en vooral op Instagram, Facebook en Snapchat ("Accounts").

Wij bieden u de mogelijkheid om jouw Werk te adverteren, vooral op onze websites en als aanvulling op onze Accounts. Hierbij vragen wij u volledige toestemming om, zoals verderop beschreven, in zijn geheel gebruik te mogen maken van het gevraagde Werk en het commercieel te gebruiken.

 I. Door het reageren op onze Instagramreactie met het gebruik van de hashtag #sharemevidaXL verleent u ons, gratis, en niet beperkt tot inhoud, tijd en locatie, de volgende gebruiksrechten:

        • om uw Werk op onze websites en onze Accounts te gebruiken, te bewerken, aan te passen en te publiceren, inclusief het recht om het voor commerciële marketingdoeleinden te gebruiken. Dit is inclusief alle bekende en onbekende vormen van Internetmarketing;

        • het volledige recht om uw Werk te reproduceren, publiekelijk toegankelijk te maken, en publiekelijk tentoon te stellen, met name digitaal via onze Accounts en onze websites;

        • de adverteerrechten, zoals het recht om het Werk te gebruiken om vidaXL en producten van vidaXL te promoten op onze websites en alle andere media, inclusief media buiten het internet om en ook in geprinte media en in onze nieuwsbrieven;

        • het recht om het Werk publiekelijk toegankelijk te maken, daaronder valt ook het recht om het Werk op te slaan en om het toegankelijk en klaar te maken om publiekelijk te worden bekeken in analoge en digitale vorm, en

        • het recht om uw Werk samen met ander werk te gebruiken.

 II. U bevestigd dat u de eigenaar van de verleende rechten, die onder Ik vermeld staan, bent en dat het mogelijk is voor u om deze rechten effectief aan ons over te dragen.

 III. Daarnaast bevestigd u dat uw Werk geen inbreuk maakt op enige persoonsrechten van derde partijen, en dat afgebeelde personen toestemming hebben geven voor contractueel gebruik van uw afbeelding.

 IV. U stelt ons schadeloos van claims van derde partijen en van claims met betrekking tot copyrights en persoonsrechten welke kunnen ontstaan onder de rechten die in deze overeenkomst genoemd worden. Als u bekend bent met een schending van overeengekomen rechten dient u ons onmiddellijk en zonder vertraging hiervan op de hoogte te stellen.

 V. Voor het gebruik en het verspreiden van uw werk op onze accounts, gebruiken wij alleen de noodzakelijke gegevens om u credits voor uw werk te geven. Onder deze gegevens vallen uw afbeelding die met de vidaXL hashtag of het vidaXL merk getagd is, uw accountnaam, en, in uitzonderlijke gevallen, andere gegevens die u op sociale media gepubliceerd heeft (bijv. uw emailadres).

 VI. Elke partij mag dit contract in zowel geschreven als elektronische vorm ontbinden, met in achtneming van een opzegtermijn van twee weken. Stuur dan een email naar instagram_nl@vidaxl.com.

 VII. Elke wijziging of toevoeging aan deze overeenkomst dient schriftelijk of digitaal gedaan te worden. Indien een wijziging aan dit contract, of enig gedeelte daarvan, ongeldig is of wordt dan zal dit de overgebleven inhoud niet ongeldig maken. Op deze overeenkomst is het Duits rechts van toepassing. 

 

Bedankt,

Het vidaXL team