BIG OLS (BE)

Actief sinds: mrt. 13, 2020 Registratienummer: 08325053 Btw-nummer DE183221681
ANNULERINGSBELEID Herroepingsrecht U hebt het recht om dit contract zonder opgaaf van redenen binnen veertien dagen te annuleren. De opzegtermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Bastel Maier, Im Gehrn 3, 78713 Schramberg, maier-schramberg@t-online.de, telefoon: 07422/54313) informeren door middel van een duidelijke verklaring (bijv. Een brief verzonden per post, fax of E-mail) over uw beslissing om dit contract te annuleren. U kunt het bijgevoegde voorbeeldannuleringsformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht. Om de annuleringsdeadline te halen, volstaat het om uw communicatie over uw uitoefening van het annuleringsrecht te verzenden voordat de annuleringsperiode afloopt. Dit recht op teruggave beperkt uw wettelijke rechten niet en beperkt daarom uw herroepingsrecht niet. . Neem contact op met deze verkoper Telefoon: 07422/54313 Gebruik het online retourcentrum om een artikel te retourneren. POLITIQUE D'ANNULATION Droit de rétractation Vous avez le droit d'annuler ce contrat dans les quatorze jours sans donner de raison. Le délai de rétractation est de quatorze jours à compter du jour où vous ou un tiers désigné par vous, qui n'est pas le transporteur, avez pris possession des marchandises. Pour exercer votre droit de rétractation, vous devez nous envoyer une déclaration claire (par exemple une lettre envoyée par courrier, fax ou Courriel) à propos de votre décision d'annuler ce contrat. Vous pouvez utiliser l'exemple de formulaire d'annulation ci-joint, mais ce n'est pas obligatoire. Pour respecter le délai d'annulation, il vous suffit d'envoyer votre communication concernant votre droit d'annulation avant l'expiration du délai d'annulation. Ce droit de retour ne limite pas vos droits légaux et ne restreint donc pas votre droit de rétractation. . Contacter ce vendeur Téléphone: 07422/54313 Pour retourner un article, veuillez utiliser le centre de retour en ligne.