vidaXL

vidaXL is een internationale online retailer met zijn hoofdkantoor in Venlo, Nederland. We bieden een verrassend assortiment - een breed scala aan producten in categorieën zoals huis & tuin, meubelen en sportartikelen.

Meer weergeven Minder weergeven
Registratienummer: 52904822 Btw-nummer NL850657702B01
Herroepingsrecht bij artikelen verkocht door vidaXL zelf Zichttermijn en uitzonderingen Voor de meeste artikelen die door vidaXL worden verkocht geldt een zichttermijn van 30 kalenderdagen. Voor sommige artikelen geldt er geen zichttermijn, of verlies je het recht om het artikel te retourneren als gevolg van een bepaalde handeling. Meer informatie over welke categorieën artikelen uitgezonderd zijn, vind je in de paragraaf uitzonderingen op het herroepingsrecht hieronder. Op de website van vidaXL zijn ook andere verkopers actief. Dit is dan telkens duidelijk aangegeven bij het betreffende aanbod. Deze verkopers kunnen andere algemene (retour)voorwaarden hanteren. Meer informatie hierover vind je in de paragraaf Herroepingsrecht voor artikelen verkocht door externe verkopers op het platform van vidaXL hieronder. De zichttermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde (niet de vervoerder) het artikel in ontvangst heeft genomen. In het geval waarbij meerdere artikelen besteld zijn, gaat de zichttermijn pas in op de dag nadat je het laatste product hebt ontvangen. Tijdens de zichttermijn mag je het artikel enkel bekijken en beoordelen zoals je dat ook in de winkel zou mogen doen. Mocht je gedurende de zichttermijn verder zijn gegaan dan nodig is om de aard en kenmerken van het artikel vast te stellen, dan ben je verantwoordelijk voor eventuele waardevermindering die daardoor is ontstaan en zijn wij gerechtigd dit waardeverlies te verrekenen met de bedragen die wij aan jou terug zouden moeten betalen. Het is dan ook belangrijk dat je het artikel tijdens de zichttermijn zorgvuldig en voorzichtig behandelt. We verzoeken je ook graag de artikelen altijd te retourneren voorzien van de originele verpakking, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is. Let op: het herroepingsrecht geldt alleen als je de aankoop als consument hebt gedaan. Hoe je gebruik kunt maken van je herroepingsrecht Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dien je ons voor het verstrijken van de zichttermijn op de hoogte te stellen van je beslissing dat je de aankoop wilt herroepen. Je kunt dit op verschillende manieren kenbaar maken: 1. Door je retour aan te melden vanuit je vidaXL account in het bestellingenoverzicht bij “Mijn bestellingen” via de knop “retourneren”; 2. Via onze webchat; 3. Door gebruik te maken van de procedure beschreven in ons eigen retourformulier (download hier). 4. Door het Europees modelformulier voor herroeping aan ons toe te zenden (download hier). Gebruik van dit formulier is niet verplicht. Wij hebben liever dat je gebruikmaakt van een van de bovenstaande opties. 5. Of middels een andere ondubbelzinnige verklaring gericht aan ons: vidaXL, Mary Kingsleystraat 1 5928 SK Venlo Nederland, webservice.nl@vidaxl.be . Voor de gevallen waarin je op de website van vidaXL de mogelijkheid gebruikt om aan te geven dat je gebruik maakt van je herroepingsrecht, zullen wij je onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van de herroeping sturen. Terugbetaling na herroeping Als je de overeenkomst herroept ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan (voor het gedeelte waar de herroeping betrekking op heeft), inclusief de kosten van bezorging (met uitzondering van de extra kosten die het gevolg zijn van uw keuze voor een ander type levering dan het goedkoopste type standaardlevering), zo snel mogelijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen van ons terug. We mogen de terugbetaling overigens wel uitstellen tot we het artikel retour hebben ontvangen of totdat je hebt aangetoond dat je deze hebt teruggestuurd, afhankelijk van welk moment zich het eerste voordoet.Wij betalen je altijd terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij wij samen uitdrukkelijk anders zijn overeenkomen. Bijvoorbeeld als je in plaats van terugbetaling een voucher van ons accepteert. Er worden in ieder geval geen kosten gerekend voor het uitvoeren van de terugbetaling. Als je aankoop is gedaan via Klarna, dan heb je de optie de betaling 30 dagen uit te stellen. Je kunt deze optie vinden in je Klarna account. Terugsturen artikelen en retourkosten Na herroeping dien je de betreffende artikelen zo snel mogelijk en in ieder geval niet later dan 30 dagen na de dag waarop je de herroeping kenbaar hebt gemaakt, terugsturen of aan ons overhandigen. Je hebt aan deze verplichting voldaan als je de betreffende artikelen terugstuurt voordat deze periode van 30 dagen is verstreken. De kosten voor het terugsturen van artikelen nemen wij voor onze rekening als je gebruikmaakt van de door ons gehanteerde retourprocedure. De retourmethode verschilt per type artikel en wordt op basis van daarvan beoordeeld en aan jou kenbaar gemaakt. Als je besluit geen gebruik te maken van onze retourprocedure, dan zijn de kosten voor retourneren voor jouw eigen rekening. Het artikel kan je dan terugsturen naar het volgende retouradres: vidaXL, Mary Kingsleystraat 1, 5928 SK Venlo, Nederland. Voor artikelen die niet met de reguliere post teruggezonden kunnen worden (denk aan bijvoorbeeld: meubels), mag je rekening houden met verzendkosten die worden geraamd op een maximum van ongeveer EUR 250,--, afhankelijk van de (ophaal- en) bezorgdienst die je hiervoor inschakelt en de aard van het te verzenden product. Let op: als je de artikelen zelf terugstuurt en nog niet aan ons hebt aangegeven dat je gebruikmaakt van herroepingsrecht, dan dien je het retourpakket te voorzien van een verklaring waaruit dit duidelijk blijkt. Geef op de verpakking dan ook dat het een retour betreft als gevolg van herroeping. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld ons retourformulier uitprinten en bijvoegen. In dit geval ontvangen we graag het verzendbewijs inclusief het track & tracenummer. Uitzonderingen op het herroepingsrecht Het herroepingsrecht geldt niet ten aanzien van: - artikelen die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben; - artikelen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken (denk aan: cosmetica); - maatwerkproducten of producten die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (denk aan: een T-shirt dat naar jouw wens is bedrukt); - audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken (denk aan: een verzegelde DVD met daarop een bepaalde film); - producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken (denk aan: getankte benzine); - alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van een consumentenkoop, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na dertig dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de handelaar geen invloed heeft (denk aan: bijzondere seizoenswijnen); - losse kranten, tijdschriften of magazines.Geen herroepingsrecht voor artikelen verkocht door vidaXL aan zakelijke klanten Als zakelijke klant heb je geen recht op een zichttermijn. Raadpleeg de zakelijke algemene voorwaarden voor de bepalingen die gelden voor zakelijke klanten. Als je als zakelijke klant een aankoop hebt gedaan bij een externe verkoper, gelden daarvoor de door die externe verkoper gehanteerde voorwaarden.Herroepingsrecht voor artikelen verkocht door externe verkopers op het platform van vidaXL Als je als consument een aankoop hebt gedaan bij een externe verkoper op het platform van vidaXL, dan gelden daarvoor de door de externe verkoper gehanteerde voorwaarden. Deze voorwaarden mogen natuurlijk niet in strijd zijn met de rechten die je als consument hebt op basis van de wet. Raadpleeg voor vragen dan ook de door de externe verkoper gehanteerde voorwaarden. Als je het antwoord niet kunt vinden, neem dan contact op met de externe verkoper, bijvoorbeeld via het contactformulier in je vidaXL account.ANNEX 1 - Europees modelformulier voor herroeping Modelformulier voor herroeping (Dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen) Aan: vidaXL Klantenservice, Mary Kingsleystraat 1 (5928 SK) te Venlo in Nederland, webservice.nl@vidaxl.be Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten/levering van de volgende diensten herroep/herroepen (*) Besteld op (*)/ontvangen op (*), Naam/Namen consument(en), Adres consument(en), Handtekening consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) Datum (*) Doorhalen wat niet van toepassing is